Tarief en vergoedingen

Een sessie duurt 45 minuten. Psychotherapie valt onder de specialistische zorg, u heeft dan ook altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts (dit geldt niet voor de onverzekerde zorg). Binnen de specialistische GGZ wordt gewerkt met DBC’s, diagnose behandelcombinatie. Hierin zijn de kosten van een behandeling vastgesteld, afhankelijk van de diagnose en de behandeling. Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar, daarna kan deze opnieuw worden verlengd. Dit betekent dat na maximaal 1 jaar, of zoveel eerder als uw behandeling is gestopt, de kosten van uw behandeling worden berekend en aan u wordt gefactureerd. U moet deze kosten voldoen aan praktijk Inge Versteeg en kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Omdat de kosten binnen een jaar behoorlijk kunnen oplopen, is het belangrijk daar goed rekening mee te houden. U krijgt na iedere sessie een nota van 30 euro per sessie welke direct voldaan dient te worden. Bij de eindafrekening van de dbc worden deze door u betaalde sessies natuurlijk verrekend met de totale dbc-som.

Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg, kunt u er toch voor kiezen psychologische hulp te zoeken. In dat geval kost een sessie 110 euro. Zorgverzekeraars willen steeds minder vergoeden waardoor de behandeling van veel psychische problemen valt onder de noemer onverzekerde zorg. Zo wordt de behandeling van bepaalde stemmingsklachten of relatieproblemen niet meer vergoed. Ook is besloten dat de psychologische behandeling voor obesitas, een groot groeiend probleem in Nederland en de wereld, niet meer zal worden vergoed. Mocht u toch hulp willen bij deze problemen, kan dat wel, maar zal u dit niet meer vergoed krijgen van de zorgverzekering. Daarnaast willen sommige mensen de keuze hebben om hun gegevens niet te verstrekken aan zorgverzekeraars, en willen om die reden zelf de kosten voor therapie betalen.

Gelukkig worden veel behandelingen nog wel vergoed door de zorgverzekering en kunt u de kosten van de therapie gewoon declareren. Sommige zorgverzekeraars willen dat u alleen therapie (of andere medische kosten) declareert van aanbieders met wie zij een contract hebben afgesloten. Wanneer u de zogenoemde restitutiepolis of “vrije polis” heeft afgesloten, mag u zelf kiezen waar u de zorg wilt halen en bent u niet gebonden aan de contracten van de zorgverzekering. Ik werk geheel contractvrij. Dus afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten krijgt u de kosten voor psychotherapie vergoed. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u alle kosten vergoed, wanneer u een naturapolis heeft krijgt u 60-80 % van de kosten vergoed, maar dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Het blijft altijd belangrijk dit bij uw eigen verzekeraar te checken. Op de website van de Contractvrije psycholoog kunt u hier meer over lezen, tevens is daar een overzicht van verzekeraars te vinden met een schatting van het percentage wat wordt vergoed.

Het tarief voor leertherapie bedraagt €110 per sessie van 45 minuten. Ik geef leertherapie aan collega’s en ben ingeschreven in het register van de NVP.

Op alle therapieën in deze praktijk, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.