Tarief en vergoedingen

Een sessie duurt 45 minuten. Psychotherapie valt onder de Specialistische zorg, u heeft dan ook altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts (dit geldt niet voor de onverzekerde zorg). Per 1 januari 2022 is het bekostigingsmodel in de GGZ gewijzigd. Dit is een grote verandering met een aantal consequenties, we nemen afscheid van het DBC model, het Zorgprestatiemodel doet zijn intrede.

Wat betekent dit concreet?

In het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM) wordt voortaan per verrichting (een sessie inclusief administratietijd) een prijs bepaald en de verrichtingen (sessies en bijvoorbeeld ook brieven naar huisarts) worden van 1 maand bij elkaar opgeteld. Iedere maand ontvang je een factuur welke geschikt is om in te dienen bij je zorgverzekeraar. De tarieven op deze factuur zijn vastgesteld door de NZA, indienen en declaratie van deze facturen zijn voor
ieders eigen verantwoordelijkheid, Psychologiepraktijk Inge Versteeg heeft hier geen verdere bemoeienis mee.

Zie ook de website https://www.zorgprestatiemodel.nl/bekostiging/zorgprestatiemodel/.

Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg, kunt u er toch voor kiezen psychologische hulp te zoeken. In dat geval kost een sessie 120 euro. Zorgverzekeraars vergoeden niet alle zorg waardoor de behandeling van veel psychische problemen valt onder de noemer onverzekerde zorg. Mocht u toch hulp willen bij deze problemen, kan dat wel, maar zal u dit niet meer vergoed krijgen van de zorgverzekering. Daarnaast willen sommige mensen de keuze hebben om hun gegevens niet te verstrekken aan zorgverzekeraars, en willen om die reden zelf de kosten voor therapie betalen.

Gelukkig worden veel behandelingen nog wel vergoed door de zorgverzekering en kunt u de kosten van de therapie gewoon declareren. Sommige zorgverzekeraars willen dat u alleen therapie (of andere medische kosten) declareert van aanbieders met wie zij een contract hebben afgesloten. Wanneer u de zogenoemde restitutiepolis of “vrije polis” heeft afgesloten, mag u zelf kiezen waar u de zorg wilt halen en bent u niet gebonden aan de contracten van de zorgverzekering. Ik werk geheel contractvrij. Dus afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten krijgt u de kosten voor psychotherapie vergoed. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u alle kosten vergoed, wanneer u een naturapolis heeft krijgt u 60-80 % van de kosten vergoed, maar dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Het blijft altijd belangrijk dit bij uw eigen verzekeraar te checken. Op de website van de Contractvrije psycholoog kunt u hier meer over lezen, tevens is daar een overzicht van verzekeraars te vinden met een schatting van het percentage wat wordt vergoed.

Het tarief voor leertherapie en supervisie bedraagt €110 per sessie van 45 minuten. Ik geef leertherapie aan collega’s en ben ingeschreven in het register van de NVP en VGCt.

Op alle therapieën in deze praktijk, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.