Therapie

Er bestaan veel verschillende soorten therapie welke zijn gebaseerd op verschillende stromingen. Zo kennen we bijvoorbeeld de psycho-analyse, de gedagstherapie, de cognitieve therapie of de client centered therapie. Van oudsher is er altijd veel rivaliteit geweest tussen deze verschillende scholen. De gedragstherapie en de cognitieve therapie zijn op een gegeven moment samen gegaan waaruit de cognitieve gedragstherapie is ontstaan.

Tegenwoordig wordt er steeds meer gedacht vanuit een integratief oogpunt, waarbij het beste uit de verschillende scholen wordt gehaald, afhankelijk van wat nodig is in de therapie. Er bestaan voor de meeste stoornissen goede richtlijnen waarin staat beschreven wat de beste therapie is voor een bepaalde stoornis. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek en behandelingen dienen ook volgens die richtlijnen te worden uitgevoerd. Voor meer informatie over deze richtlijnen verwijs ik u naar de website van het Trimbos instituut. In de richtlijnen staat geschreven dat in de meeste gevallen cognitieve gedragstherapie de voorkeur heeft. Wanneer de voorkeursbehandeling niet goed heeft geholpen, kunnen andere vormen van therapie toegepast worden.

Ik heb zelf een integratieve opleiding gevolgd en heb daarnaast uitgebreide ervaring met de cognitieve gedragstherapie (CGT). Voor meer informatie betreffende de CGT verwijs ik u naar de website van de betreffende vereniging waar ik tevens lid van ben; de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie (VGCt).

Bij persoonlijkheidsproblematiek wordt vaak gewerkt volgens de schematherapie. Ook schematherapie maakt gebruik van de verschillende stromingen binnen de psychotherapie. Ik heb veel ervaring met schematherapie. Kenmerkend voor een behandeling van een persoonlijkheidsstoornis is dat dit een langdurende behandeling is.

Binnen mijn praktijk is er ook de mogelijkheid om online behandeling te volgen. Bij de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis is face to face behandeling noodzakelijk, maar voor veel andere klachten zoals eetstoornissen of angststoornissen kan online behandeling een goede uitkomst bieden. U hoeft dan niet wekelijks naar een behandelsessie, maar u werkt thuis zelfstandig aan uw problemen begeleid door e-mailcontact. Door middel van het werken aan opdrachten, het lezen van theorie en het e-mailen met uw behandelaar kunt u op die manier van uw klachten afkomen.

Tevens biedt mijn praktijk supervisie en begeleiding aan professionals.