Bariatrische chirurgie

Het is momenteel volop in het nieuws: bariatrische chirurgie.

Bariatrische  chirurgie omvat alle operaties die gewichtsverlies tot doel hebben, zoals de maagband, gastric bypass of gastric sleeve. Om in aanmerking te komen voor zo een operatie is er een aantal voorwaarden waar aan moet worden voldaan. Zo moet er sprake zijn van morbide obesitas (BMI>40) of ernstige gezondheidsrisico’s. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Echter wanneer er sprake is van een eetstoornis, is het niet verstandig om deze operatie te ondergaan. Recent is hierover weer een artikel verschenen in het international journal of eating disorders, daarbij wordt het zogenoemde ‘loss of control’ (controleverlies) ook meegenomen in het onderzoek. Wanneer er sprake is van emotie eten, of wanneer iemand last heeft van eetbuien, heeft het eten een specifieke functie. De psychologische behandeling van een eetstoornis of van eetproblemen is erop gericht om die functie te begrijpen. Daarna is het vaak een doel in therapie, om op een andere manier te leren omgaan met emoties en spanningen, in plaats van het eten. Wanneer het eten wordt weggenomen (door een operatie) alvorens men heeft geleerd om op een andere manier met emoties om te gaan, worden de problemen alleen maar groter. De spanningen lopen hoog op en er is geen alternatieve manier geleerd om daarmee om te gaan, en om de spanningen en emoties beter te begrijpen. Een resultaat kan zijn dat mensen manieren bedenken om toch meer te gaan eten, bijv. in meer vloeibare vormen.