ARFID

Met de komst van de nieuwe DSM 5 is er ook een officiële diagnose gekomen voor wat wij al vaak in de praktijk tegenkwamen. Deze nieuwe diagnose heet Avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID), het is geen specifieke eetstoornis zoals anorexia of boulimia, waarbij de  angst om aan te komen centraal staat. ARFID is een voedingsstoornis waarbij er geen verstoord lichaamsbeeld is. Voorheen werd dit vaak gediagnosticeerd als een specifieke fobie.

Voor uitgebreidere informatie verwijs ik naar het artikel van mijn collega Wijbrand Hoek.